Villkor

Enligt bestämmelserna i den spanska organiska lagen om skydd för personuppgifter 15/1999 informerar vi dig om att de personuppgifter som ges till oss kommer att registreras i den fil som Marbellapads är ansvarig för. Syftet med detsamma är att tillhandahålla tjänster, ta itu med förfrågan och skicka med reklam eller reklaminformation om företagets produkter eller tjänster. Du kommer att kunna uttrycka vägran att dina uppgifter behandlas för publiceringsändamål och att utöva rätten till tillgång, rättelse, upphävande och motstånd i enlighet med vad som fastställs i gällande lagstiftning genom att skriva till följande e-postadress enquiries@marbellapads.com .

WhatsappWhatsApp Us